Balíček STANDARD MINI

Balíček STANDARD MINI je určen pouze pro živnostníky splňující níže uvedená kritéria. Typickým uživatelem této služby jsou e-shopy, malé kamenné prodejny s různými produkty či službami, fitness centra a řemeslníci, kteří zpracovávají jen omezené množství osobních údajů. a z cen, které nacházejí v souvislosti se zpracováním problematiky GDPR na internetu se jim točí hlava.


Tento balíček je určen těm, kteří splňují následující kritéria:
 • jste živnostník,
 • zpracováváte pouze adresní a identifikační údaje zákazníků v omezeném rozsahu (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení domů, do zaměstnání apod.),
 • zpracování údajů není Vaší hlavní činností,
 • zaměstnáváte max. 5 zaměstnanců,
 • nevyužíváte žádné prostředky ke sledování zákazníků nebo zaměstnanců,
 • nepředáváte informace nikomu dalšímu,
 • neprodáváte ani nenakupujete osobní údaje,
Obsah balíčku:
 • Vyplnění vstupního dotazníku pro vyhodnocení vhodnosti balíčku STANDARD MINI
 • Vnitřní předpis upravující zpracování a ochranu osobních údajů
 • Záznamy o činnostech zpracování
 • Návrh analýzy rizik související se zpracováním osobních údajů
 • DPIA (Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů) – je-li vyžadován
 • Dokument pro případ porušení ochrany osobních údajů
 • Souhlasy se zpracováním osobních údajů zpracované podle potřeb Vašeho podnikání
 • Informačního memorandum pro Vaše zákazníky, dodavatele a ostatní třetí strany
 • Informační memorandum pro Vaše zaměstnance
 • Vzory odpovědí na dotazy subjektů údajů o zpracování osobních údajů
 • Návrh evidence dotazů subjektů údajů
 • Formulář ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů
 • Závěrečná zpráva o implementaci GDPR
 • Následné konzultace (e-mail nebo telefon) – 2h

Cena: 6 900 Kč

Nejsme plátci DPH.
- zpět -


2018 Copyright všechna práva vyhrazena.
www.bvconsulting.cz