GDPR ŘEŠENÍ

Provedeme Vás problematikou obecného nařízení
o ochraně osobních údajů

Týká se GDPR i Vaší společnosti?

GDPR se týká všech společností, které zpracovávají osobní údaje.

Bohužel dopadá i na malé společnosti už ve chvíli, kdy mají alespoň jednoho zaměstnance.

I živnostník bez zaměstnanců velmi často zpracovává osobní údaje svých zákazníků.

Co musíte
udělat?

Každý podnikatel by měl začít analýzou svých procesů zpracování osobních dat (ať osobních dat zákazníků, zaměstnanců, nebo dalších osob). Poté implementovat pravidla GDPR do svých vnitřních pravidel a proškolit o nich všechny zaměstnance. Součástí implementace musí být i vhodné nastavení informačních systémů a interních procesů a jejich pravidelná kontrola. Každý podnikatel musí být také nachystaný odpovídat na dotazy o rozsahu a způsobu zpracovávaných osobních dat, délce jejich uchovávání a další otázky široké veřejnosti. Neodpovědět správně podle zákona znamená vystavit se problémům s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Jaké sankce
Vám hrozí?

Žádné porušení předpisů se neobjede bez sankcí, ani v tomto případě tomu není jinak. Za porušení povinností vyžadovaných GDPR mohou být uloženy opatření (například nařízení uvést svoji činnost do souladu se zákonem) apod.

Hrozí i peněžitá pokuta, která je stanovena ve výši až 20 000 000 EUR nebo 4 % celosvětového ročního obratu za předchozí finanční rok.

kompletní znění GDPR
Kompletní znění GDPR


JAK NAŠE SLUŽBY FUNGUJÍ
Infografika fungování služeb

dolů

Balíček Průvodce
pro e-shopy

Balíček je určen pro majitele e-shopů, kteří si nejsou jisti tím, že GDPR správně implementovali na svém webu. Je určen pouze pro ty e-shopy, které nemají žádnou provozovnu a žádné zaměstnance.

VÍCE   více

Balíček
STANDARD

Balíček STANDARD obsahuje všechny kroky k implementaci GDPR ve Vaší společnosti. V rámci této služby máte k dispozici úvodní školení z oblasti GDPR, vstupní GAP analýzu, detailní analýzu rizik s návrhy opatření a zpracování interních dokumentů podle požadavků GDPR. Cena této služby závisí na rozsahu zpracovávaných údajů a velikosti společnosti.

VÍCE   více

Balíček
STANDARD MINI

Balíček e-STANDARD MINI je určen pouze pro živnostníky a malé společnosti splňující níže uvedená kritéria. Typickými uživateli této služby jsou e-shopy, malé prodejny, fitness centra a řemeslníci. Služba je určena malým společnostem, které zpracovávají jen omezené množství osobních údajů, a z cen za zpracování GDPR, které nacházejí na internetu, se jim točí hlava.

VÍCE   více

Softwarové řešení
SAFETICA

S programem Safetica získáte lepší přehled o tom, co se děje uvnitř Vaší společnosti, odhalíte, jak zaměstnanci nakládají s citlivými daty a eliminujete riziko zneužití osobních údajů. Budete okamžitě upozorněni na bezpečnostní hrozby a v případě problému budete mít všechny informace pro případ dokazování.

VÍCE   více

GDPR
Školení

Školení je určeno pro společnosti, kteří chtějí získat aktuální informace o GDPR. Doporučujeme využít tuto službu jako každoroční proškolení Vašich zaměstnanců a vedoucích osob. Školení probíhá přímo v prostorách Vaší společnosti. Po konzultaci můžeme připravit i školení zaměřené podle Vašich potřeb. Délka školení 3h.

VÍCE   více

GDPR
Konzultační služby

Pokud se rozhodnete zpracovávat si GDPR ve vlastní režii nebo chcete jen konzultovat konkrétní oblasti GDPR ve Vaší společnosti, obraťte se na nás s konkrétními dotazy.

VÍCE   více

Zajištění pravidelné revize dle změn v GDPR (pro stávající zákazníky)

Pokud pravidla GDPR ve Vaší společnosti úspěšně implementujete, je vhodné zajistit i průběžné sledování vývoje v této oblasti a reagovat na změny v platné legislativě. I když nemáte povinnost mít DPO, je nutné Vaše pravidla a interní dokumenty průběžně sledovat a aktualizovat. Vyhnete se tak zbytečným sankcím.

VÍCE   více

Pověřenec na ochranu osobních údajů (DPO) / Referent ochrany osobních údajů

Pokud patříte mezi společnosti, které musí povinně obsadit pozici Pověřence na ochranu osobních údajů, je tato služba určena právě pro Vás. Cena této služby závisí na velikosti společnosti, na rozsahu zpracovávaných údajů a na stavu implementace GDPR.

VÍCE   více

Jednorázový audit již provedených GDPR opatření

Máte již zpracované postupy i dokumenty podle GDPR, ale nejste si jisti jejich úplností? Provedeme Vám revizi již provedených opatření a zhodnotíme Vaše postupy s aktuálním zněním GDPR.

VÍCE   více

info
Nenašli jste žádnou službu, která by vyhovovala Vašim požadavkům nebo cenovým možnostem?
Kontaktujte nás zde a pokusíme se pro Vás najít vhodné řešení.


REFERENCE

© 2019 Copyright všechna práva vyhrazena.
www.bvconsulting.cz