Zajištění pravidelné revize dle změn v GDPR

(pro stávající zákazníky)

Pokud pravidla GDPR ve Vaší společnosti společně úspěšně implementujeme, je vhodné zajistit i průběžné sledování vývoje v této oblasti a reagovat na změny v platné legislativě. I pokud nemáte povinnost stanovit Pověřence na ochranu osobních údajů, je vhodné změny v oblasti ochrany osobních údajů sledovat a změny včas implementovat. Tato oblast regulace se bude stále vyvíjet, a pokud si zajistíte pravidelnou aktualizaci Vašich pravidel a dokumentů dle legislativy, vyhnete se sankcím.

Služba zahrnuje:
  • Smlouvu o spolupráci
  • Monitoring aktualizací GDPR, výkladu z praxe, doporučení dozorového orgánu a návrhy zapracování úprav ve stávající dokumentaci
  • Poskytování informací o změnách v oblasti GDPR formou newsletteru
  • 1x ročně školení zaměstnanců a vedoucích osob o změnách v oblasti GDPR (školení v rozsahu 3h)
 
  • Spolupráce na zpracování Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)
  • Revize smluvní dokumentace

Pololetní revize 2x ročně:

Cena: 3 900 Kč/revize

Roční revize:

Cena: 5 900 Kč/revize

Nejsme plátci DPH.
- zpět -


2019 Copyright všechna práva vyhrazena.
www.bvconsulting.cz