Balíček STANDARD

Balíček STANDARD obsahuje veškeré kroky k řádné implementaci GDPR ve Vaší společnosti. V rámci této služby máte k dispozici úvodní školení z oblasti GDPR ve Vaší společnosti, vstupní GAP analýzu, detailní analýzu rizik s návrhy opatření a zpracování jednotlivých interních dokumentů podle požadavků GDPR. Cena této služby závisí na rozsahu zpracovávaných údajů a velikosti společnosti.


1. Detailní analýza současného stavu zpracování osobních údajů (GAP analýza)

Obsahuje vstupní analýzu s cílem vyhodnotit oblasti nesouladu s GDPR. Po provedení detailní analýzy současného stavu zpracování obdržíte závěrečnou zprávu o stavu Vašich systémů ochrany osobních údajů a souladu s GDPR.

 • Vstupní dotazník a jeho vyhodnocení potřebné pro zjištění rozsahu dopadu GDPR
 • Zaslání přehledu postupných kroků
 • 1x vstupní schůzka s vedoucí osobou – detailní analýza postupu včetně časového horizontu služby
 • 1-2 schůzky s pověřenou osobou
 • Detailní analýza současného stavu zpracování dat (probíhá buď na místě nebo telefonicky)
 • Analýza smluvní dokumentace a interních pravidel
 • Analýza IT zabezpečení osobních údajů
 • Vyhodnocení zjištěných informací a analýza rizikových oblastí
 • Klasifikace rizik a zhodnocení nutnosti zpracovat DPIA (Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů)
 • Závěrečná zpráva o stavu zpracování osobních údajů (zhodnocení dosažení souladu s GDPR)


2. Implementace opatření ochrany osobních údajů (včetně zpracování vnitřních pravidel a dokumentů vyžadovaných GDPR)

Velmi důležitou oblastí GDPR jsou vnitřní pravidla, která budou předmětem zájmu kontrolního úřadu. Zajistíme Vám zpracování vnitřních pravidel i dokumentů, které GDPR vyžaduje. Nezanedbatelnou součástí této části balíčku jsou i vzory odpovědí na dotazy osob, které se Vás mohou dotázat, jaké osobní údaje o nich zpracováváte a Vy musíte odpovědět v souladu formátovými a časovými požadavky dle GDPR.

 • Vnitřní předpis upravující zpracování a ochranu osobních údajů
 • Záznamy o činnostech zpracování
 • Návrh analýzy rizik související se zpracováním osobních údajů
 • DPIA (Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů) – je-li vyžadován
 • Dokument pro případ porušení ochrany osobních údajů
 • Souhlasy se zpracováním osobních údajů zpracované podle potřeb Vašeho podnikání
 • Informačního memorandum pro Vaše zákazníky, dodavatele a ostatní třetí strany
 • Informační memorandum pro Vaše zaměstnance
 • Návrh obecného dodatku pro zpracování osobních údajů pro Vaše zpracovatele osobních údajů
 • Vzory odpovědí na dotazy subjektů údajů o zpracování osobních údajů
 • Návrh evidence dotazů subjektů údajů
 • Formulář ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů
 • Závěrečná zpráva o implementaci GDPR
 • Následné konzultace (e-mail nebo telefon) – 2h

3. Implementační školení

Po analýze současného stavu zpracování osobních údajů, návrhu postupů a vypracování dokumentů vyžadovaných podle GDPR Vám a Vašim zaměstnancům zajistíme školení, jehož cílem je znalost principů ochrany osobních údajů podle GDPR a použití jednotlivých předaných dokumentů. Toto školení je v rozsahu 2 h a probíhá přímo ve Vaší společnosti.

Obsah školení:

 • Obecně o GDPR.
 • Povinnosti dle GDPR.
 • Subjekty dat a jejich práva.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů a informační povinnost; jak upravit současné souhlasy a smluvní podmínky.
 • Jak zabezpečit a zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR?
 • Jak upravit současné souhlasy o zpracování osobních údajů?
 • Jak vést Záznamy o činnostech zpracování?
 • K čemu slouží všechny dokumenty, které jste k GDPR obdrželi?

Cena: od 19 900 Kč

Nejsme plátci DPH.
- zpět -


2018 Copyright všechna práva vyhrazena.
www.bvconsulting.cz