Pověřenec na ochranu osobních údajů (DPO)/Referent ochrany osobních údajů

Pokud patříte mezi společnosti, které musí povinně obsadit pozici Pověřence na ochranu osobních údajů, nebo nepatříte, a přesto hledáte někoho, kdo se bude starat o ochranu osobních údajů ve Vaší společnosti, je tato služba určena právě pro Vás. Cena této služby zahrnuje pouze výkon funkce Pověřence nebo Referenta. Nezahrnuje cenu za audit, revizi nebo implementaci systému ochrany osobních údajů.


Povinnost pověřence jmenovat nastává v případech, pokud splňujete alespoň jednu z následujících činností:
 1. Zpracování osobních údajů provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt s výjimkou soudů (v jakémkoli rozsahu).
 2. Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele osobních údajů spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob.
 3. Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele osobních údajů spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů, jako jsou genetické nebo biometrické údaje, nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.
Služba zahrnuje:
 • Monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR
 • Předávání informací o novinkách v oblasti GDPR formou newsletterů
 • Vedení Záznamů o činnostech zpracování
 • Poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (v rozsahu 2 h měsíčně)
 • Spolupráce na zpracování Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA), je-li vyžadováno
 • 1x ročně školení zaměstnanců a vedoucích osob o změnách v oblasti GDPR (školení v rozsahu 3 h)
 • Pravidelná revize vnitřních pravidel a dokumentace související s GDPR v rozsahu provedené implementace
 • Odpovědi na dotazy veřejnosti na způsoby, účely a lhůty zpracovávání osobních údajů

Cena: od 2 990 Kč/měsíčně

Nejsme plátci DPH.


Pozn: Zákazníci, u kterých jsme neprováděli analýzu ani implementaci ochrany osobních údajů, musí před touto službou zvolit „Jednorázový audit již provedených GDPR opatření“ nebo zvolit některou z našich služeb implementace GDPR.- zpět -


2019 Copyright všechna práva vyhrazena.
www.bvconsulting.cz