Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

Balíček je určen pro podniky s více než 50 zaměstnanci, obce s více než 10 000 obyvateli nebo povinným osobám dle zákona AML. Jedná se o všechny subjekty, které jsou povinnými osobami dle zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.


Služba zahrnuje:
  • zpracování interní směrnice upravující pravidla vnitřního oznamovacího systému
  • pomoc s výběrem tzv. „Příslušné osoby“
  • návrh evidence oznámení
  • zajištění souladu zpracování osobních údajů související s evidencí oznámení s nařízením GDPR
 

Cena: 3 000 Kč

Nejsme plátci DPH.
- zpět -


2023 Copyright všechna práva vyhrazena.
www.bvconsulting.cz